Gezondheid - Webstein Internetartikelen

Motorolie verversen

De motorolie voor uw auto dient regelmatig te worden ververst. Wij adviseren een olieverversing elke 3 of 6 maanden, afhankelijk van het aantal gereden kilometers.

Goede smering van de motor is noodzakelijk voor topprestaties

Om te zorgen dat de motor van uw auto topprestaties kan blijven leveren, is het gebruik van kwalitatief hoogwaardige olie noodzakelijk.
Bovendien gaat een goed gesmeerde motor langer mee.

Auto onderhoud

De beste olie en een optimale smering zorgen ervoor dat de motor goed blijft functioneren, continue prestaties kan leveren, veel langer meegaat en in een uitstekende conditie blijft. Goede olie beschermt en werkt prestatie verhogend.

De 7 functies van olie verversen

  • Vermindering van de wrijving.
  • Beperking van slijtage voor de bewegende delen
  • Koeling van de motor
  • Schoonhouden van het oliecircuit in de motor
  • Garandeert een goede afsluiting tussen de cilinderwand en de zuiger
  • Bescherming tegen roest en corrosie
  • Goede werking van alle bewegende onderdelen bij elke temperatuur.

Hoe meet je het oliepeil

De auto moet volledig horizontale positie staan. Meet het oliepeil als de motor koud is, want alle olie zit dan onderin het motorcarter.

Als u het oliepeil wilt meten terwijl de motor nog warm is, moet u wachten tot de motor ten minste vijf minuten uitgeschakeld is.

Trek de meetstok uit de opening en veeg de olie van de meetstok met een schone en droge doek of papier.

Stop de meetstok opnieuw in de opening in het carter en haal hem er opnieuw uit. Het oliepeil moet tussen de maximum- en de minimuminkeping liggen.

Vul nooit meer dan één liter olie bij per keer. Indien u het maximumpeil overschrijdt, kan dat schade veroorzaken.

Kijk hier voor Motorolie verversen.